8. sep, 2014

Nytt vedr. Klagebefaringen 17. oktober

Siste nytt: "Klagebefaringen for Raskiftet" - 17. oktober

Underdirektør Tollef Taksdal, OED, skriver blant annet i melding datert 8. september:

«Departementet har mottatt flere henvendelser der det pekes på at Raskiftetoppen og Butjernet bør befares. Vi har tatt dette opp med tiltakshaver, som bekrefter at dette kan gjennomføres. Det legges derfor opp til at befaringen av området ved vindmålemasten går ut til fordel for Raskiftetoppen/Butjernet.»

1-0 til Raskiftet & Butjernet :o) LRL holder dere oppdatert.