4. sep, 2014

Endelig program for vindkraftseminaret 1. oktober. Meld deg/dere på!

 

 

Foto: Ketil Skogen (www.ketilskogen.no )

 

Motiv: Ulvåkjølen naturreservat i Elverum, sommeren 2014. Rett sør for det planlagte Raskiftet vindkraftverk....

 

 

 

Endelig program for vindkraftseminaret 1. oktober. Meld deg/dere på!

 

 

Tema: Fornybar energi og norsk vindkraft. Uproblematisk i norsk kraftforsyning?

 

Handelshøyskolen BI v/ Senter for energi og miljø/Senter for bedriftens samfunnsansvar og La Naturen Leve (LNL) inviterer til seminar om norsk vindkraft. Olje- og energiminister Tord Lien, sammen med andre innsiktsfulle innledere, vil gi deg ny kunnskap om ulike sider ved vindkraft i Norge.

 

Tid: Onsdag 1. oktober 2014 kl. 09.30 - 13.30

 

Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen, auditorium A2-030

 

Ordstyrer: Professor Atle Midttun, BI

 

 

Program

 

Fra kl. 09.30 Kaffe og mingling

 

Kl. 10.00 Åpning og innledning

 

- Kort om dagens tema. Professor Atle Midttun, BI og LNLs styreleder Vidar Lindefjeld

- Regjeringens synspunkter. Statsråd Tord Lien

 

Kl. 10.30 Landbasert vindkraft i norsk kraftforsyning

 

- Energisituasjonen frem mot 2030. Professor Kjell Bendiksen, UiO Energi

- Gir klimavennlige energiløsninger alltid gode miljøløsninger? Noen funn fra forskning i CEDREN. Senior forretningsutvikler Audun Ruud,Cedren/SINTEF

- Vindkraft i Norge i lys av sertifikatordningen med Sverige. Partner Karl Hesstvedt, Havgul Clean Energy

 

Kort debatt

 

Kl. 11.30 Kaffepause

 

Kl. 11.45 Norsk vindkraft og klimaeffektene

 

- Effektene er minimale! Professor Anders Skonhoft, NTNU

- Effektene er gode! Nestleder Kari Elisabeth Kaski, Zero

 

Kort debatt

 

Kl. 12.30: Hvordan virker vindindustrianlegg på natur og mennesker?

 

- Naturen: Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken

- Menneskene: Professor emeritus Sigmund Hågvar, UMB og geofysiker Sveinulf Vågene

 

Kort debatt

 

Ca. kl. 13.15: Mine inntrykk fra dagen! Oppsummerende kommentar v/ statsråd Tord Lien

 

Gratis adgang.

 

Av hensyn til servering vil vi likevel gjerne ha din påmelding på epost til 

britt-mari.sletto@bi.no innen 29. september.