2. sep, 2014

Har du/dere klaget på konsesjonsvedtaket for Raskiftet? Skriv leserinnlegg!

Har du/dere klaget på konsesjonsvedtaket for Raskiftet? Skriv leserinnlegg!

 

Det er viktig å opplyse allmenheten om hvorfor vi ikke ønsker et industrianlegg i Raskiftet når ikke lokalavisene prioriterer det. I håp om å øke og synliggjøre den lokale vindkraftmotstanden fram mot klagebefaringen 17. oktober, oppfordrer LRL alle klageinstansene til å skrive leserinnlegg med utgangspunkt i sin egen klage. Du som ikke har klaget, bør selvfølgelig også skrive. Solidariske innlegg fra våre vindkraftkritiske naboer i fylket/landet mottas med takk.

 

Klagene behandler en rekke tema, som i sum, gir et godt bilde av de negative konsekvensene ved å etablere et vindkraftverk i Raskiftet. Og støtt gjerne LRL med et medlemskap hvis du syns organisasjonen gjør en forskjell.

 

Ta fram klagen. Finn hovedinnvendingene. SKRIV! Resultater krever engasjement! Det haster….

 

Innleggene sendes:

debatt@ostlendingen.no  
debatt@lokal-avisa.no