2. sep, 2014

Tilbakemeldingen på klage oversendt Trysil kommune

 

Det er oversendt klage til Trysil kommune som retter seg mot manglende varsel og anmodning om uttalelse vedr. dispensasjonssøknad for ny, midlertidig vindmålemast i området Sæterbekkbotninga.

 

Oppfordrer Trysil kommune til å avvente dispensasjonsvedtaket til det er formidlet informasjon og gjennomført en åpen og demokratisk høring.

 

Klagen: http://www.laraskiftetleve.com/230888948/2151664/posting/klage-vedr-mangel-p%C3%A5-varsel-og-muligheter-for-medvirkning-trysil-kommune

 

Trysil kommune v/ Bjørn Tore Bækken, avdelingsleder for Plan-, bygg- og miljøavdelingen, har gitt følgende tilbakemelding på klagen:

 

 

Behandling av dispensasjonssøknad for vindmålemast ved Sæterbekkbotninga

 

Det vises til brev datert 30.08.14 med klage på manglende varsel og mulighet for medvirkning vedrørende søknad om dispensasjon for oppføring av vindmålemast ved Sæterbekkbotninga vest for Osensjøen.

 

Trysil kommune har verken behandlet, eller sendt denne saken på høring ennå.

 

Dere vil få saken til høring sammen med øvrige høringsinstanser når den blir sendt ut.