2. sep, 2014

En særlig lydmåler til lavfrekvent støy er utviklet – Aalborg Universitet

Aalborg, 31. august 2014

 

Pressemeddelelse: Ny støjmåler til hjemmebrug

 

Akustikforskerne på Aalborg Universitet får ofte henvendelser fra borgere, som er generet af støj og gerne vil have et godt råd. En del af problemerne vedrører såkaldt lavfrekvent støj, der lyder som en rumlen eller brummen, og som ofte beskrives med ‘en lastbil i tomgang’.

 

Borgerne har ofte svært ved at få myndighederne til at undersøge disse tilfælde, især hvis støjen ikke altid er der, eller hvis den er mest generende om natten. Nogle gange er det kun en enkelt eller få personer, der er generet.

 

Med henblik på at kunne give en bedre vurdering af disse tilfælde har en uformel gruppe af forskerne udviklet en særlig lydmåler til lavfrekvent lyd, som kan udlånes til generede borgere. »Med den i hånden kan borgerne nu selv måle støjen, præcist når den er der, og dér hvor den generer dem«, fortæller professor Henrik Møller.

 

Lydmåleren kan også lave en optagelse af støjen, som via internettet sendes til analyse hos forskergruppen, der derved bedre kan rådgive borgerne og måske foreslå yderligere målinger.

 

Lavfrekvent støj kommer fra mange kilder, f.eks. kompressorer, ventilationsanlæg og langsomtgående motorer. Støjen generer som regel mest indendørs, og i boliger er der en grænse på 20 decibel om natten. I de senere år er også vindmøller nævnt som årsag til lavfrekvente støjgener. Lige netop for vindmøller siger reglerne, at støjen ikke skal måles men beregnes, og forskerne mener, beregningerne kan give for lave værdier. Målinger med den nye støjmåler vil kunne fortælle, hvad naboerne rent faktisk udsættes for.

 

Lektor Søren Krarup Olesen fortæller, at lydmåleren foreløbigt kun er lavet i et enkelt eksemplar, « - men flere er på vej afhængigt af efterspørgslen, ligesom vi håber, der kan skaffes midler til en mere permanent rådgivning«.

 

Borgere, som er interesseret i at låne lydmåleren, kan sende en e-mail til lydmaaler@es.aau.dk og fortælle om deres problem.

Professor Henrik Møller og lektor Søren Krarup Olesen kan træffes på telefon hhv. 9940 8711 og 9940 8707.

 

Billeder til fri afbenyttelse kan hentes på http://acoustics.aau.dk/~sko/lydmaaler/