31. aug, 2014

Fotodokumentasjon 2 - terrengskader vindmålemast på Ulvsjøfjellet

Naturvernforbundet Hedmark - avdeling Elverum/Åmot - har fotodokumentert terrengets sårskader ved vindmålemasta på Ulvsjøfjellet.