1. sep, 2014

Fotodokumentasjon 1 - terrengskader vindmålemast på Ulvsjøfjellet

Naturvernforbundet Hedmark - avdeling Elverum/Åmot - har fotodokumentert terrengets sårskader ved vindmålemasta på Ulvsjøfjellet.