1. sep, 2014

Naturvernforbundet, Hedmark, sin uttalelse om søknad om dispensasjon fra arealplan: Austri Vind

Stange, 12.08.2014

 

 

UTTALELSE OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN: AUSTRI VIND

 

 

 

 

 

Naturvernforbundet i Hedmark og Naturvernforbundet i Elverum og Åmot mener at dispensasjon fra kommunens arealplan for plassering av midlertidig vindmålemast i LNF-område Raskiftet ikke bør gis. Konsesjonen er klaget inn for OED, og er således ikke endelig. Inngrep og investeringer fra utbyggers side bidrar åpenbart til å binde opp klagebehandlingsprosessen og gjør det vanskeligere for OED å gjøre om NVEs vedtak. Vi mener derfor at ytterligere tilrettelegging for utbygging er en undergraving av sivilsamfunnets demokratiske påvirkningsmuligheter. Hvis OED gjør om NVEs vedtak, er også de skadelige naturinngrepene en slik mast medfører, desto mer meningsløse. Vi legger ved fotografier av eksisterende mast for å anskueliggjøre dette.

 

Med hilsen

 

Hege Sjølie

Leder Naturvernforbundet i Hedmark