29. aug, 2014

Sammenfatning og vurdering av klager på NVEs vedtak om konsesjon - Raskiftet

webfileservice.nve.no

Sammenfatning og vurdering av klager på NVEs vedtak om konsesjon - Raskiftet

NVE har satt sammen et resymé av innkomne klager samt vurdert dem tematisk.

Klagen til Furutangen Hyttevelforening er ikke vurdert av NVE da foreningen ikke ble godkjent som klageinstans. Klagen følger likevel med over til OED etter at NVE snudde i saken.