29. aug, 2014

"Den gylne omveg"

 

 

I siste grendeavis for Søre Osen (nr.3 – 2014) følger info om et internt prosjekt igangsatt av Søre Osen Grendeutvalg (SOG). Prosjektet har arbeidstittelen «Den gylne omveg», og administreres av Ivan Nergård, Ola Hagebakken, Veronica Aaneby og Geir Graff.

 

Utfra visjonen: «Søre Osen skal være en levende bygd hvor innbyggerne tar vare på hverandre, trives og hvor samarbeid og utvikling er viktig», er intensjonen i prosjektet at Søre Osen skal ha nok innbyggere til å beholde skole, barnehage og butikk ved å stimulere til tilflytting. Prosjektgruppa har definert foreløpig mål og virkemidler for å oppnå intensjonen:

Hovedmål:

Søre Osen skal øke innbyggertallet med 25 familier, derav 15 barnefamilier innen 2020.

Virkemidler:

• Skape arbeidsplasser
• Øke turisme
• Markedsføre Søre Osen
• Kartlegge potensielle boliger & tomter
• Utnyttelse av sjøen
• Knytte sterkere bånd til Destinasjon Trysil, Trysil kommune & Trysilguidene
• Å se Vestre Trysil mer helhetlig som kommunal region
• Ta bedre vare på eksisterende beboere & hytteeiere

Jeg beundrer engasjementet og pågangsmotet, og håper inderlig at Olje- og energidepartementet omgjør konsesjonsvedtaket for Raskiftet Vindkraftverk, så intensjonen har en nubbsjans å lykkes. Jeg gruer meg til den dagen det går opp for beboere & hytteeiere i Søre Osen hva det vil si å være nabo til et storskala vindkraftverk! 

Fram mot 2020 har vi gleden av å nyte «Osensjøen en sommerkveld» - naturell, eller som foto-objekt – før lysbelagte og døgnblinkende vindturbiner gjør sitt inntog langs vestsida av sjøen. De vil dominere/endre landskapsopplevelsen for all framtid! Er det verdt det? Fotograf er Svein Erik Øvrebekk.

 

Snefrid Reutz-Håkenstad, styreleder LRL