27. aug, 2014

Ny hinderforskrift vedtatt. Endelig!

www.luftfartstilsynet.no

Luftfartstilsynet har vedtatt ny forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1). Den nye forskriften er gyldig fra og med 1. september 2014. Her kan du få mer informasjon om den nye forskriften som også omfatter vindturbiner.

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

Fastsatt av Luftfartstilsynet 15. juli 2014 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart §§ 7-22, 13a-5 og 15-4, jf. kgl. res. 10. desember 1999 nr. 1265, jf. Samferdselsdepartementets delegasjonsvedtak10. desember 1999 nr. 1273.