23. aug, 2014

Biokull kan erstatte vanlig kull - norsk patent

www.tu.no

Hvis fossilt kull erstattes med biokull av 100 % trevirke, begynner det å lysne i skogen for fornybarindustriens behov for stabil, miljøvennlig reservekraft i Europa. Produksjonsteknologien for biokull er norsk patent!

Hardt, vannbestandig og støvfritt med tilnærmet samme egenskaper som fossilt kull. Restavfall av trevirke kan benyttes. Biokullet erstatter vanlig kull uten at kullkraftverkene må gjøre større ombygginger, som betyr at et forurensende kullkraftverk lettere kan gå over til å produsere miljøvennlig elektrisitet. Prisen for biokull er i dag høyere enn prisen for fossilt kull, men forskjellen reduseres gjennom økt CO2-kostnad og insentiver som fremmer fornybar energi.

– Kullkraftverk står for store deler av verdens CO2-utslipp, og det er betydelig interesse for leveranser av vårt biokull fra flere kullkraftverk i Europa, sier Knappskog.