23. aug, 2014

Elvestuen vil ha klimabudsjett, og har klare krav til statsbudsjettet.

www.venstre.no

Venstre vil kreve 7,5 milliarder i miljøavgifter. Vil ikke godkjenne regjeringens budsjett med mindre avgiftene på olje og diesel øker.

• Øke avgift på strøm
• Øker avgift på bensin, diesel og mineralolje (mineralolje økes med litt over 2 kroner/liter. I dag er prisen 52 øre.)
• Framholder avgiftsfritak på elbil
• Miljøavgift på fly
• Økning av CO2-avgift på norsk olje og gassproduksjon
• Innføre miljøavgift på plastposer
• Øke miljøavgiftene på drikkevareembalasje med 10 %
• Fjerne avgift på biodiesel