9. aug, 2014

Venstre krever grønne avskrivninger i statsbudsjettet

www.vindkraftnytt.no

Vindkraftnyheter 6. august 2014

Statsbudsjettet for 2015 legges frem 8. oktober. Vil det inneholde en ny avskrivningsregel for investeringer i kraftsektoren?

Energi Norge setter alle krefter inn på oppløpssida, og har fått meg seg Ola Elvestuen (V) som krever grønne avskrivninger i statsbudsjettet. Det vil utjevne ulikhetene mellom Norge og Sverige i elsertifikatmarkedet. Samtidig åpner han opp for at 2020-fristen i elsertifikatmarkedet blir mer fleksibel, slik at kraftverk som uforskyldt kommer for sent inn i elsertifikatmarkedet, likevel kan motta noe støtte. Uff så håpløst!