9. aug, 2014

Vindkraft i kraftig motvind

mobil.svd.se

SvD Näringsliv 6. august

Och ju mer vindkraften byggs ut ju sämre blir kalkylen. Med dagens elpris är vindkraften olönsam och utvecklingen för de närmsta 10 åren ser inte ljus ut. Ett inte helt osannolikt scenario är att banker och markägare får stå för en hel del av notan när utslagningen av vindkraft börjar.