9. aug, 2014

Statkraft SCA Vind, SSVAB, vill bygga 200 meter höga vindkraftverk

www.vindkraftsnyheter.se

Med större och högre vindkraftverk kan elproduktionen i vindkraftparkerna öka med 15 till 20 procent. Större vindkraftverk skapar möjlighet till större generatorer på upp till fyra megawatt, men det innebär även större rotorblad vilket i sin tur gör att mer el kan produceras vid låg vindstyrka.