5. aug, 2014

LRL har anmodet møte med saksbehandler i OED

La Raskiftet Leve har oversendt en anmodning om møte med saksbehandler Tollef Taksdal, OED, ifm. klager på NVEs vedtak om å gi Austri Vind konsesjon for vindkraftutbygging på Raskiftet i Åmot og Trysil kommuner. Hensikten med møtet er å utdype inngitte klager samt gi en del relevant tilleggsinformasjon.

 

På grunn av usikkerhet rundt LRLs uavklarte rett som klageinstans, har vi også bedt om å kunne møte i kraft av enkeltpersoner med klagerett.

 

Da håper vi anmodningen tas til følge...