4. aug, 2014

Høringsfrist satt til 25. august - vurdering av Austris dispensasjonssøknad

Viser til nyheter 28. og 29. juli.

 

Det ble ved en feiltakelse ikke satt frist for uttalelse da dokumentene ble oversendt 18. juli. I dag kom meldingen om at høringsfristen er satt til mandag 25.august 2014. 


Uttalelser sendes postmottak@amot.kommune.no

Send gjerne kopi til Trysil kommune også!