29. jul, 2014

Foreligger dispensasjonssøknad for oppføring av vindmålemast på Sæterbekkbotninga, Trysil kommune.

 

Foreligger dispensasjonssøknad for oppføring av vindmålemast på Sæterbekkbotninga, Trysil kommune.

 

 

24. juni mottok Trysil kommune en oversendelsesmail fra prosjektutvikler Guro Karoline Flugon Aase, Eidsiva Vannkraft AS. Det står å lese:

 

 

Austri Raskiftet DA søker herved om dispensasjon fra kommunens arealplan for plassering av en midlertidig vindmålemast på Sæterbekkbotninga i Trysil kommune. Viser til innsendt byggesøknad som er vedlagt for tekniske detaljer og kart. Vedlagt er også søknad om motorferdsel i utmark. I samtale med Tor Nordbrenden i ettertid av hovedutsending av nabovarsler ytret han ønske om informasjon, så nabovarsel ble ettersendt han (vedlegg 3b).

 

Tiltaket har som mål å detaljkartlegge vindressursen for å gjøre prosjektet klart for investeringsbeslutning. Vindålemasten er midlertidig, og vil kunne stå i inntil 3 år fra byggestart. Melding om luftfartshinder vil bli sendt til Luftfartstilsynet i god tid før masten reises.

 

Etter avsluttet måleperiode vil bardunforankringer, fundamentet og annet utstyr bli fjernet så godt det lar seg gjøre, slik at inngrepet i det lokale naturområdet blir minimalt.

 

Denne kartleggingen av vindressursen er nødvendig for å vurdere om vindkraftutbygging kan foretas.