28. jun, 2014

Direktelink til NVEs begrunnelser for konsesjonsvedtaket - Kjølberget Vindkraftverk

webfileservice.nve.no

Legg merke til at NVE ikke har funnet grunnlag for å vektlegge tiltakets virkninger for Finnskogen i den samlede vurderingen av tiltaket. Helt utrolig med tanke på at Kjølberget og omegn utgjør Finnskogens flotteste villmarksområde!!!