26. jun, 2014

Vanvittig brunkull-boom i Tyskland!

Foto: Vattenfalls dagbrudd i Jaenschwalde.

 

Vanvittig brunkull-boom i Tyskland grunnet behovet for backup-kraft til vind & solindustrien!

 

En blomstrende brunkull-produksjon hindrer Tyskland i å oppnå sitt klimamål om å redusere CO2-utslippene med 40 % innen 2020 sammenlignet med 1990 nivået.

 

Kraftproduksjon fra brunkull er ekstremt skadelig for klimaet vårt, men utgjør en milliard dollar business i Tyskland – ikke til tross for, men på grunn av omstillingen til «grønn» energiproduksjon - melder Spiegel Online i en omfattende multimediarapport om tysk brunkull-produksjon 25. juni. I dag produserer Tyskland mer brunkull enn noe annet land i verden. Totalverdien siste år anslås å ligge rundt € 8400 millioner i følge «The Federal Institute for geofag og naturressurser». Bare Vattenfall, Sveriges energiselskap, kunne vise til en milliard euro i overskudd etter fjorårets brunkull-produksjon.

 

Brunkull-produksjon er attraktivt av flere årsaker. Blant annet fordi:

 

  • Prisen på EUs CO2-kvoter er lav
  • Lav kvotepris har medført at gasskraftverk ikke kan konkurrere på pris, skyves ut av markedet og ser seg nødt til å stenge
  • Brunkull er foreløpig fritatt for å betale den tyske PSO-avgiften

 

Når backup-alternativer som gass- og atomkraft faller ut av det tyske energimarkedet, står man igjen med kullkraft for å kunne balansere svingninger i tilførselen av vind- og solenergi i nettet.

 

Titusenvis av levebrød er avhengig av gruvedrift

 

Folk raser mot nye utvidelser av kullgruver, eller kjemper for titusenvis av arbeidsplasser. Tvistene strekker seg ofte over mange år, og i mange tilfeller gir politikerne (og brunkull-komiteer) etter for press fra selskapene og kullarbeiderne når gruvedriftens videre skjebne skal avgjøres. Bare i Lausitz, som Spiegel henviser til, er det snakk om 8200 arbeidsplasser som er direkte avhengig av Vattenfalls gruvedrift. Inkluderer man leverandører og serviceselskaper, stiger antallet til 25.000. Mens kullarbeiderne latterliggjør kullmotstanderne, truer kullmotstanderne med søksmål mot den nye kullkraftbølgen. Et tiår med kull har gjort at CO2-utslippene har akselerert til helt nye nivå – uavhengig av den økonomiske og finansielle krisen. Cirka 80 bostadområder er blitt radert vekk i årenes løp for at dagbrudds-gruver og kraftverk skal kunne vokse! I tillegg trues turistidyller av skitne, okerfargede vannkanaler av jernhydroxide som er spylt ut fra gamle gruveområder.  

 

Link til multimediarapporten i Spiegel Online:

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/braunkohle-boom-in-der-lausitz-warum-die-billig-energie-riskant-ist-a-970690.html

 

Se foto, videoer og kommentarer på oppslaget.