26. jun, 2014

E.ON har avsluttet Glåmberget Vindkraftverk!

Vi gratulerer!

 

Det bekreftes nå at vindkraftplanene for Glåmberget er skrinlagt av E.ON.

 

Nyheter 18.06.2014:

E.ON har valgt å avslutte Glåmberget vindkraftprosjekt, og begrunner valget som følger:


For at et vindkraftverk skal bygges kreves det både politiske beslutninger og mulighetene for en forretningsmessig lønnsomhet. Faktorer som er avgørende for en effektiv og lønnsom produksjon er eksempelvis vindforhold, nettilknytning og infrastruktur. Alle våre prosjekter analyseres kontinuerlig og inngående ut i fra disse faktorene. E.ON har gjort en helhetlig vurdering av Glåmberget vindkraftprosjekt, hvor konklusjonen er at vi ikke går videre med prosjektet.