22. jun, 2014

Finnskogen Turistforening ønsker ikke vindkraft på Kjølberget

 

Finnskogen Turistforening ønsker ikke vindkraft på Kjølberget

 

Telst: Åsmund Skasdammen

 

Finnskogen Turistforening er en av få som har gått mot etablering av vindkraftverk på Kjølberget på Våler Finnskog. Stemningen lokalt i Våler har klart vært for. Vi mener det ikke er riktig å åpne for dette.

 

 

 

Årsakene er mange, men de to viktigste er: Kjølberget er Finnskogens høyeste punkt, og ligger i et område som er forholdsvis uberørt av større naturinngrep, og utbyggingen vil ødelegge Finnskogleden slik vi kjenner den i dag. Dette alene gjør inngrepet uspiselig. Dessuten er vi redde for at et ja til utbygging vil «punktere» Finnskogen som til nå er forskånet fra større utbygginger som eksempelvis vannkraft og militære øvingsfelt.

            Derfor har vi også klart gått mot vindkraftplanene i høringsuttalelsen vi har levert inn til NVE som en reaksjon på konsekvensanalysen for anlegget.

            Vi har også reagert overfor NVE på at de som har utarbeidet konsekvensanalysen – Sweco – har tillagt Finnskogen Turistforening; uttalelser vi aldri har kommet med i denne saken. Sweco skriver at FT åpner for avbøtende tiltak, som å legge om Leden og pusse opp Flisberget, UTEN å nevne at vårt standpunkt er nei til utbygging. Utfra sin «tolkning» av det vi har sagt har så Sweco konkludert med at konflikten mellom Finnskogleden og vindkraftutbyggingen kan nedgraderes. Dette er utidig og direkte juks og forvrengning av sannheten! (LRLs egen utheving)

            Dersom det skulle gå så galt at planene blir realisert, har vi bedt om to avbøtende tiltak. For det første ber vi om at utbygger/grunneier bekoster arbeidet med å legge Finnskogleden utenom Kjølberget i en mer vestlig trasé, der det ikke er fri sikt mot møllene. Denne traseen vil gå innom FTs hytte Flisberget. Vi har derfor også bedt om midler til oppussing av Flisberget for å kunne motta økt trafikk, og også et ønske om at grunneier kan overlate oss stedet vederlagsfritt eller for en mindre sum.

            Vi understreker at disse avbøtende tiltakene IKKE er Finnskogen Turistforenings primære standpunkt til utbyggingen av vindmøller på Kjølberget. Vi har som sagt, hele tiden jobbet mot at disse planene skal bli realisert, og det vil vi fortsette med til siste slutt.

 

Leder «Finnskogvandrer’n nr. 1/2014»: Derfor engasjerer vi oss

 

En noenlunde intakt natur og et åpent kulturlandskap er de to viktigste forutsetningene for at du og jeg skal kunne få flotte opplevelser på turer i skog og mark – sommer som vinter.

            Fra tid til annen utfordres disse forutsetningene. Det kan være større veiprosjekter, kraftledninger gjennom verdifulle områder, militære etableringer slik som Regionfelt Østlandet for en del år tilbake eller kraftutbygging.

            Denne gangen er det vindkraftutbygging som utfordrer naturen på Finnskogen og omegn. Spiller det noen rolle om et par åsrygger får vindkraftturbiner som kan gi oss alle såkalt «ren energi»? Noen mener nei. Finnskogen Turistforening mener ja.

            For Finnskogen Turistforening er kampen mot vindturbiner klassisk naturvern. På samme måte som man i forrige århundre kjempet mot å legge større fosser og vassdrag i rør, kjemper vi mot at åsene på Finnskogen skal skjemmes med monstermaster på opp mot 200 meters høyde. Vi snakker ikke om små, nusselige vindmøller, men om gigantmaskiner som kan høres på kilometers avstand og synes milevidt.

            Vi kjemper mot det vindturbinene fører med seg av uopprettelig skade på naturen. Bilveier med samme bredde som en riksvei, for å få master og turbiner på plass, gigantiske fundamenter støpt ned i bakken – fundamenter som ikke blir borte selv om vindturbinene fjernes etter deres levetid har gått ut, visuell forurensing som vil skjemme store deler av Finnskogen, nye kraftledninger for å få kraften ut og den seiglivede myten om at dette faktisk er lønnsomt og til alt overmål miljøvennlig.

            Finnskogen Turistforenings kamp mot turbinene er først og fremst tuftet på at grunnlaget for naturbasert turisme – det å gå på tur – forringes. En utbygging av Kjølberget vil føre til at Finnskogleden vil få vindturbiner som slalåmporter fotturisten må forbi. En utbygging av Glåmberget fører til at ett av Kongsvingers nærområder blir ødelagt som verdifullt turområde., og at store deler av Austmarka vil bli forurenset med utsikt til monstermaster og noen områder forurenset av støy.

            Mye kan sies om manglende økonomisk lønnsomhet ved vindkraftverk, om grønne sertifikater, hvor pengene fra utbyggingen til slutt havner og om at det faktisk ikke er bruk for denne nye kraften. Vi skal la den debatten ligge her. Men skulle vi en gang trenge mer kraft enn vi i dag produserer, kommer man svært langt med å oppjustere ledningsnettet og vannkraftverkene, slik det for eksempel nå er gjort og blir gjort ved Svartfossen og Braskereidfossen i Glomma. Det er ekstra, ren kraft produsert fra anlegg som allerede ligger der. Det samme kan vi på ingen måte si om kraft produsert fra vindturbiner.

 

Med ønske om en god og vindstille tur-sommer!

 

Åsmund Skasdammen