19. jun, 2014

Statskog må avvikle energisatsingen

www.norwea.no

Usikker Statskog-fremtid i følge nyheter Europower 19. juni:

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har vedtatt at Statskog må avvikle satsingen på vannkraft og vindkraft, men beslutningen kan bli endret i et foretaksmøte som skal avholdes før 1. juli, eventuelt i det nye statsbudsjettet. Den for mange overraskende beslutningen om å stoppe vann- og vindkraft i Statskog-regi, ble tatt i et ekstraordinært foretaksmøte (generalforsamling) som ble avviklet 14. mai samtidig som regjeringen la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Administrerende direktør Øistein Aagesen i Statskog sier han tar eierens beslutning til etterretning. Styreleder Harald A. Ellefsen er tydelig i sin kommentar: «Dette vil få store konsekvenser både for Statskog og private grunneiere og samarbeidspartnere. Energisatsingen har skjedd etter tydelige ønsker fra den forrige regjeringen.»

Vil vedtaket få konsekvenser for Austri Vind som eies av blant annet Statskog?