6. jun, 2014

Fersk rapport: «Proffere PR presser pressen» - medieforsker Jens Barland

www.kommunikasjon.no

PR-bransjen mer profesjonell

Den ferske rapporten «Proffere PR presser pressen» av medieforsker Jens Barland viser at PR-bransjen er blitt mer profesjonell, og jobber i det skjulte. Offentlig sektor oppfattes som mer lukket etterhvert som informasjonsavdelingene har blitt større.

Rapporten, som er utført på oppdrag for Norsk Redaktørforening, viser hvordan forholdet mellom journalistikken og kommunikasjonsbransjen har endret seg i de siste årene.
De viktigste funnene i rapporten:

• Det har vært en kraftig vekst i PR-aktivitetene og nyere metoder
• PR-bransjen og kildene blir stadig mer profesjonelle
• Offentlig sektors informasjon har endret karakter. Store informasjonsavdelinger gjør kildene vanskeligere tilgjengelige for journalistene.
• Det er påvist en ny form for byttehandel som skjer ved at PR-agenter har en større portefølje oppdragsgivere som gir dem flere virkemidler å spille på overfor mediene.

Rapporten ble presentert mars 2014.