5. jun, 2014

Overlever naturen vindkraft?

www.nve.no

Det er med glede vi registrerer at NVE nå skal begynne å lytte! La oss håpe det inkluderer berørte vindkraftnaboer også. Hvem andre enn akkurat dem skulle ha velbegrunnede meninger om virkningene av et vindkraftverk i sitt nærmiljø?

NVEs årlige vindkraftseminar, det 11. i rekken, ble avholdt på Union scene, Drammen, 2. – 3. juni. Mange aktører var invitert til å framlegge sitt budskap under de 10 minuttene som var stilt til rådighet pr. presentasjon.

Erlend Bjerkestrand, NVE, innledet og ledet paneldebatten om vindkraft & natur, og tok utgangspunkt i spørsmålet «Overlever naturen vindkraft?». Konkluderte med hvordan NVE vil jobbe videre:

• Vi vil alltid søke erfaringer fra eksisterende vindkraftverk og andre lignende anlegg
• Vi vil lytte til forskningsmiljøer, kraftverkseiere, naturvernorganisasjoner, myndigheter og andre som har velbegrunnede meninger om virkninger av vindkraft
• Vi vil gå kritisk til verk når det gjelder argumentasjon fra «begge sider»
• Nå skal vi lytte

Vidar Lindefjeld, styreleder i La Naturen Leve, hold en flott presentasjon på naturens vegne, og deltok i debatten. Bra Vidar!

Klikk deg inn og få med deg Vidars presentasjon.