5. jun, 2014

Siste nytt fra Lista og støyprobemene.

lanaturenleve.no

Fylkesmannen anser forholdet som privatrettslig sak. Vil ikke møte de som er rammet av støyplagene!

Farsund avis 2. juni 2014.