30. mai, 2014

Fotoillustrasjon over fornybare energijobber fordelt på teknologier

Fotoillustrasjon over fornybare energijobber fordelt på teknologier angitt i tusen.