30. mai, 2014

Rapporten “Renewable Energy and Jobs Annual Review 2014”

www.irena.org

Nyheter fra bransjeorganisasjonen «Vindmølleindustrien» 22. mai 2014:

Flere job i den globale vindbranche

Den globale vindbranche rundede i 2013 0,8 mio. ansatte. Det er en stigning på 11 pct. fra 2012. Det estimerer International Renewable Energy Agency (IRENA) i sin årlige beskæftigelsesopgørelse. Rapporten understreger desuden, at politisk stabilitet og forudsigelighed er afgørende for fortsat at sikre grøn vækst.
Den vedvarende energisektor stod i 2013 for 6,5 millioner jobs på verdensplan, og med en arbejdsstyrke på godt 0,8 millioner indtager vindenergi en tredjeplads. Sådan lyder konklusionen i en årlig beskæftigelsesrapport fra IRENA.
Rapporten estimerer, at den globale vindbranche i 2013 beskæftigede mere end 834.000 personer, hvilket er en stigning på knap 11 pct. fra 2012. Den konkluderer desuden, at Europa klart er den største arbejdsgiver i offshore-segmentet med 58.000 ansatte.

Væksten i vindenergi medfører, at der alene i den europæiske vindbranche mangler 7.000 kvalificerede medarbejder årligt inden for alle typer stillinger. Rapporten identificerer på den baggrund uddannelse og træning som vitale katalysatorer for udbygningen med vind og andre vedvarende energikilder.

Politisk usikkerhed påvirker negativt
Trods den samlede fremgang i beskæftigelsen i 2013, understreger rapporten, at fortsat jobskabelse i den vedvarende energisektor er afhængig af politisk forudsigelighed og stabilitet omkring fremtidige satsninger på vedvarende energi. En pointe, som også gentagne gange er blevet fremhævet i den danske vinddebat.

Dykker man ned i statistikken, står det således klart, at jobtilvækst på markederne i Kina og Canada hiver statistikken opad ved at dække over beskæftigelsesfald på andre markeder. På det amerikanske marked har usikkerheden omkring forlængelsen af Production Tax Credit f.eks. betydet et mærkbart fald i antallet af ny-installationer i 2013, mens markederne i Indien og Europa har oplevet en generel svækkelse.


Det er andet år, IRENA udsender en beskæftigelsesrapport, hvorfor organisationen har ikke opgjort beskæftigelsen i den vedvarende energisektor for årene før 2011.

Rapporten inkluderer både direkte og indirekte beskæftigede i sektoren.