19. mai, 2014

Debatt: Industrin naiv i energifrågan

www.di.se

Mikael Odenberg, generaldirektör i Svenska kraftnät, begynner å bli bekymret for konsekvensene av sol/vindkraftens behov for basiskraft….