14. mai, 2014

Siste nytt om saksbehandlingen angående støy på Lista: Kommunen ber om støysvar.

lanaturenleve.no

Siste nytt om saksbehandlingen angående støy på Lista: Kommunen ber om støysvar.

Som kjent har beboerne nær vindindustrianlegget på Lisa klaget på støyplagene fra turbinene. La Naturen Leve viser til Farsund Avis som kan fortelle at kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug ber om støysvar fra eierne av vindmøllene på Lista, Fred. Olsen Renewables. Et av spørsmålene det ønskes svar på er:

«På hvilken måte ble naboene gjort kjent med risiko for støyplager og plager fra skyggekast som kunne oppstå etter at anlegget ble satt i drift?»

Et ikke uaktuelt spørsmål for oss som vil rammes av vindturbinstøy fra Raskiftet vindkraftverk, og som opplevde at Austri Vind og kommunestyrene i Åmot og Trysil totalt neglisjerte støyrisikoen – i sær langtrekkende lavfrekvent.