14. mai, 2014

HURRA for regjeringen og dagens reviderte budsjett!

«Gudskjelov» - dagen sender lys i enden av tunnelen for Raskifet & Kjølberget. La oss glede oss over det….

Regjeringen varsler ikke bedre vilkår for vindkraft i sitt reviderte budsjett, til tross for at utbyggingen i Norge går tregt……Så gjenstår å se hva regjeringen velger å legge opp til ved høstens budsjettbehandling. Trøsta er at tida går. Det begynner å haste for vindkraftbransjen. I dag er tiden for glede.

Det har vært knyttet stor spenning til regjeringens framlegg av reviderte budsjett. Tord Lien & Co har vært utsatt for stort press. Ikke minst fra Senterpartiet og Trønderlagbenken v/Arnstad som har som mål at alle tildelte konsesjoner skal realiseres gjennom bedre rammevilkår. Som vil skape økt overbruk på kraft og ytterligere prispress på el-sertifikater som stuper. Følgende kommentar stod på trykk etter Arnstads utspill i «Det er mange som sitter og vurderer om de skal våge å investere i vindkraft»:

" Når Arnstad sier at Regjeringen må komme med ytterlige intensiver for å fremme vindkraft, etter at de RødGrønne innførte noe så meningsløst som Grønne Sertifikater, så sier hun egentlig at vi må bevilge ytterlige subsidier til å fremme produksjon av kraft vi ikke trenger, som er ulønnsom å produsere, og som må selges med tap. Hva er det med norske politikere som åpenbart ikke skjønner hva dette gjelder, og som på død og liv ønsker å subsidiere ødeleggelse av norsk natur? Vi produserer ikke vindmøller i Norge, ei heller har vi bruk for dem, så hvorfor i huleste skal norske skattebetalere pålegges avgifter for å dekke uttesting av vindmøller for Vestas og Siemens i Norge? "

Ikke glem å sende en varm tanke til Raskiftet & Kjølberget! :o)