12. mai, 2014

Vindkraftens effekter på marint liv - en syntesrapport

www.naturvardsverket.se

Man hører ofte at vindkraftprosjekter til havs er bedre enn vindkraft på land, men er det så enkelt?

"Effects of offshore wind farms on marine wildlife—a generalized impact assessment " lanseres i disse dager som ny forskning - publisert mars 2014.

Det stemmer ikke. Rapporten er en oversatt litteraturstudie fra Sverige: Synteserapporten "Vindkraftens effekter på marint liv" - et Vindvalprodukt fra mars 2012. Se link.

Alle Vindvalrapportene bør leses med et kritisk blikk. Er ment som grunnlag for miljøkonsekvensutredninger, men har et primært ønske om å øke produksjonen av fornybarandelen. Gir seg ut for å være et "kunnskapsprogram", og er et samarbeidsprosjekt mellom Energimyndigheten og Naturvårdsverket. Mange av artiklene/rapportene som legges til grunn for studiene, er vindkraftbransjens egne bestillingsverk, og har noen år på baken. Derfor sjekk alltid litteraturhenvisningene før lesning. Det forundrer at oversettelsen viser til kilder fra 2013 og 2014, når rapporten som oversettes, var ferdigstilt 2012, og naturlig nok ikke har disse under sin kildehenvisning.

Likevel er rapporten interessant, og viser at også vindkraft til havs, har mange miljømessige utfordringer og konsekvenser.