11. mai, 2014

Kjølberget vindkraftverk politisk behandlet - Våler kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Enstemmig vedtak 24. mars 2014:

Våler kommune er fornøyd med konsekvensutredningen som er foretat i forbindelse med
planene om etablering av et vindkraftverk på Kjølberget. Kommunen mener at de relevante
spørsmål knyttet til etableringen er tilstrekkelig belyst, og ser ikke behov for ytterligere
utredninger før konsesjonssøknaden kan behandles.

Mye av motstanden mot etablering av ett vindkraftverk går på vindkraft generelt. Våler
kommune anser at denne debatten ble avsluttet ved Stortingets behandling av etablering av
vindkraft i Norge, og vil ikke gå inn på dette i høringsuttalelsen.

Våler kommune støtter at det etableres vindkraftverk på Kjølberget.