4. mai, 2014

Viktig melding: NVE-befaring på Kjølberget 9. mai! Møt opp.

VIKTIG MELDING TIL KAMPFRENDER SOM IKKE ØNSKER VINDTURBINER PÅ FINNSKOGEN:

NVE gjennomfører BEFARING tilknyttet konsesjonsbehandlingen av Kjølberget Vindkraftverk, fredag 9. mai. Ta del i befaringen og vis din MOTSTAND mot Kjølberget Vindkraftverk i direktekontakt med ledelsen i NVE!

Oppmøte kl. 9:30 på Gravbergets skole.

Befaringen er berammet til 4 timer. Avslutning med oppsummering på Gravberget skole.

Representanter for kommune, omkringliggende kommuner, fylkeskommune og Fylkesmann, samt grunneier, berørte privatpersoner og organisasjoner som har uttalt seg til søknaden, er blant NVEs inviterte. Tiltakshaver stiller med minibuss for felles transport fra Gravberget skole.

Plan for dagen er som følger:

• Avreise Gravberget: kl. 10:00
• Ankomst Håberget: ca. kl. 10:50
• Avreise til Bjørndammen: 11:30
• Planområdet kort m/befaring: 11:50 – 13:00
• Bastuknappen: 13:15
• Ankomst Gravberget: 13:45, oppsummering og servering


Representanter fra La Raskiftet Leve og Naturvernforbundet, Hedmark, har meldt seg på befaringen, og blir med bussen. LRL foto/videodokumenterer det som skjer av allmenn interesse.

Har du lyst til å sitte på med bussen, ta kontakt med NVE. Det er selvsagt fulgt mulig å følge etter med egen bil.

Hjelp oss å spre meldingen til hyttefolk og andre interesserte som ønsker at Kjølbergets villmark skal forbli intakt.

Lag banner og plakater. Kom med appeller på utvalgte stoppesteder. På tide at Konterud og administrasjonen i Våler tar inn over seg at det finnes motstand til prosjektet. Men da kan du ikke overlate motstandsjobben til andre...

Vi sees! 🙂