4. mai, 2014

Uklokt av Kristiansen...

Varaordfører Arnfinn Uthus (Sp), Elverum, seiler inn på banen med kloke kommentarer i dagens Østlending, 30. april. Reagerer på språkbruk i ordførernes utblåsing fredag 25. april, som han karakteriserer som uklokt. Understreker at det er viktig å ha respekt for hverandres synspunkter! Uthus presiserer:

- Det er mye viktigere for Åmot at Forsvaret, som tross alt har investert for 6 - 7 milliarder i denne regionen, får bruke regionfeltet slik det er tenkt, enn noen millioner i eiendomsskatt.