4. mai, 2014

Kull og stålunionen

www.dagbladet.no

HVORDAN skal Europas energibehov dekkes uten Russland? I 2014 er målet å bryte med Russland helt og holdent.

- Kull forblir verdens fremste energikilde, og vil bli stadig viktigere. Samtidig står kull for nesten 45 prosent av globale CO2-utslipp. Hvis Europa går i retning av mer kull, må teknologi for karbonfangst bli langt bedre enn i dag. Hvis ikke må Europa belage seg på å være avhengig av Russland i lang tid fremover. Sol-, vind- og atomkraft er nemlig ikke nok til å dekke verdens energibehov, enn så lenge. Eksperter tror det vil ta minst et århundre før verden kan gå over til fornybar energi. Sol- og vindkraft er fortsatt for dyrt og dårlig.

«EUROPA ble bygget som et stål- og kullfellesskap. 64 år senere, og under nye omstendigheter, er det åpenbart at vi må bevege oss i retning av en energiunion.»

- Herman van Rompuy, president for Det europeiske råd.

Publisert 2. mai, Dagbladet.