4. mai, 2014

2 av Norges Hytteforbunds fokusområder

- Manglende forskning innen hytte og fritidsboligers verdi
- Lokal demokratiutvikling og hytter

Styret i Norges Hytteforbund har valgt ut 5 fokusområder som skal prioriteres fram mot neste Hytteting, våren 2015. Her følger bakgrunnen for to av områdene det skal arbeides med:

• Lokal demokratiutvikling og hytter

Styret mener: 
De lokale hyttevelforeningene blir en partner i kommuneutviklingen i de saker hvor det er naturlig at hytteeiere blir hørt.

Hytteeiere er vesentlige bidragsytere i lokalsamfunn, men har liten eller ingen direkte påvirkning på utviklingen av samfunnet. Som tidligere nevnt, så kan hytteeiere bli pålagt å bidra til å finansiere kommunale tjenester som ikke brukes. Men samtidig så skal hytteeiernes kostander dekkes, og vi skal gjerne bidra innenfor rimelighetens grense for kommuneutviklingen.

I dag mangler det vesentlige kommunikasjonskanaler mellom hytteeiere og kommunen. Hytteeierne oppleves som fragmentert i en rekke vel. Vi kan godt skjønne at kommunen ikke ønsker å diskutere alle saker med alle hyttevellene. Så hyttevellene trenger å organisere seg i kommunevel for å diskutere saker med kommuner. Stor sak som vil bedre samarbeide over tid.

• Manglende forskning innen hytte og fritidsboligers verdi

Styret mener: 
Få en politisk aksept for å begynne en systematisk forskning innen fritidsboligers verdi for lokalområder (ref. Stortingsmelding nr.13).

I dag er forskningen innen verdiene til hytter begrenset og lite systematisk. Det innebærer at politikere kan risikere å ta feil beslutninger, med mangel på faktagrunnlag. Vi kjenner heller ikke til graden av verdiskapningsforringelse i Norge, som en konsekvens av at flere og flere velger hytter og fritidsboliger i utlandet.

Styret mener at vi i Norge burde avsette tilstrekkelig med forskningsmidler for å finne ut av hvilken verdiskapning hytte-Norge står for.