4. mai, 2014

Vindkraftbransjen vil ha avskrivninger på 140 prosent!

Vindkraftbransjen vil ha avskrivninger på 140 prosent! I tillegg kommer subsidier i form av elsertifikater. Ikke snaue…. 

14. mai legger regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Får vindkraftbransjen og Norwea gehør for sine næringspolitiske krav om likere avskrivingsregler mellom Norge og Sverige, kan det få avgjørende betydning for norske vindkraftselskapers etableringsiver fram mot 2020. Justeres ikke avskrivingsreglene, frykter norske vindkraftutbyggere at alle prosjektene vil realiseres i Sverige.

Den norske vindkraftbransjen har lenge kjempet for like avskrivingsregler mellom Norge og Sverige. Norwea, som representerer rundt 130 medlemsbedrifter innenfor verdikjeden vind-, bølge- og tidevannskraft, har tatt til ordet for at norske vindkraftselskaper skal kunne skrive av 140 prosent av investeringene. Forslaget innebærer at avskrivingene blir 40 prosent større enn investeringene. I et gitt regneeksempel synker den samlede skatten fra 903 til 565 millioner kroner. Norwea rettferdiggjør skatteletten med risikoen for at vindkraftverket bygges i Sverige – et alternativ som vil innbringe kroner 0 i norsk skatt.

I følge Europower, 29. april 2014, har Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) konsekvent nektet å uttale seg om eventuelle endringer av avskrivingsreglene. Han har gjentatte ganger henvist til regjeringen, som eventuelt, vil behandle avskrivningsreglene i tilknytning til et budsjett. Uklart om Lien henviser til revidert budsjett, eller høstens statsbudsjett. Klimapolitiske talsmann, Jan-Henrik Fredriksen (Frp), har derimot kommet med signaler om at noe er på gang i et tidligere intervju med Europower:

– Vi har ambisjoner om at utbyggingen skal være noenlunde lik i Norge og Sverige. I så måte er det å få harmonisert skatten, særdeles viktig. Det er et arbeid som gjenstår, men vi har tatt et initiativ på området. Jeg tror vi skal få det til. Jeg er optimistisk.