30. apr, 2014

LRL kommenterer ordførernes utspill fredag 25. april

På trykk i Østlendingen 29. april 2014 - under nyheter, Åmot.

LRL presiserer at foreningen foretrekker Forsvarets sporadiske flyaktiviteter, framfor vindkraftens kontinuerlige sumkonsekvenser - eksempelvis lys og lydforurensning!

Mens ordførerne i Åmot og Trysil kommuner får komme til ordet over en to-sider + førstesida i Østlendingen fredag, er det ikke like lett for grasrota å få redaksjonell dekning. Jeg beklager sterkt medias skjeve maktfordeling, som på sikt, vil resultere i et svekket lokaldemokratisk engasjement og redigert framstilling av faktisk virkelighet overfor sine lesere. Dette har dessverre vært et gjennomgående trekk under hele konsesjonsprosessen.

Men La Raskiftet Leve ble i alle fall tilgodesett med et par kommentarer til ordførernes utspill, formidlet over telefon.

Vi poengterer at La Raskiftet Leve ikke er et Åmot-prosjekt, men representerer fastboende og hyttefolks interesser i både Trysil og Åmot kommune.