28. apr, 2014

Bli medlem i Norges Hytteforbund (NHF)!

www.hytteforbund.no

Medlemskap i NHF forsikrer hytteeieren tilgang til landets fremste kompetanse på hytterelatert jus!

Oppfordrer alle hytteeiere som blir rammet av vindkraft, til å melde seg inn i Norges Hytteforbund! NHF er en landsdekkende organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser, gir juridisk hjelp og støtte og taler medlemmenes sak overfor sentrale og lokale myndigheter. Er høringsinstans i saker som berører hytteeiernes interesser.

Benytt NHFs hjemmeside for mer info rundt medlemskapets fordeler.