26. apr, 2014

Forsvarsbygg må ivareta Forsvaret

www.ostlendingen.no

“Forsvarsbyggs oppgave er å ivareta Forsvaret - ikke ta stilling til næringsutvikling i kommunene.”