25. apr, 2014

OED praktiserer klagebefaring!

LRL viser til telefonsamtale med OED, og kan bekrefte at Olje- og energidepartementet har som rutine å gjennomføre en klagebefaring innenfor planområdet/influensområdet - møte lokalbefolkningen - før departementet fatter endelig vedtak vedr. konsesjon. Velger OED å fravike praksisen, grunnes dette i at konfliktgraden til prosjektene anses som liten. Det er derfor svært viktig at vi opprettholder og synliggjører motstanden til Raskiftet Vindkraftverk!