26. apr, 2014

Frykter å tape 250 millioner kroner

www.ostlendingen.no

Flott at ordførerne i Åmot og Trysil kommuner avslører seg selv - så slipper LRL argumentere for noe vi har visst hele tida: Ja til Raskiftet Vindkraftverk var kun økonomisk betinget. Men er det etisk forsvarlig? (Tenk på det neste gang du går til valgurnene!)

Og har ordførerne tenkt over at dette utspillet - fokuset på økonomiske tap og utbyggeravtale - kan svekke troverdigheten til kommunenes høringsuttalelser overfor OED? (Nok av høringsuttalelser/klager som viser til økonomi som motivasjon for kommunenes JA-vedtak! Som også skal lyttes til.)

Det er konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen m/ tilleggsutredninger som skal legges til grunn for om det tilrådes, eller ikke tilrådes, konsesjon til Raskiftet. Skulle det vise seg at forespeilte inntekter har styrt utfallet (og konsesjonsprosessen), kan OED velge å se bort i fra kommunenes høringsuttalelser! Og det bør OED gjøre i dette tilfellet.