24. apr, 2014

Zeros debatteknikk

Zeros debatteknikk: Innlegg i Fædrelandsvennen, 23. april 2014.  

 

 

Vidar Lindefjeld, red. La Naturen Leve

 

14. april gir Zero et illustrerende eksempel på sin debatteknikk: De tillegger meg meninger jeg ikke har uttrykt, for så å imøtegå dem.

            Dermed unngår de å måtte svare på mine konkrete spørsmål om norsk vindkraft og dens betydning for norsk energi- og klimapolitikk. En slik debatt blir hensiktsløs. Derfor kort bare dette:

            Både Norge og verden trenger å gå over til fornybare energier. Men: Ingen andre land har et så gunstig utgangspunkt som Norge. Vår overflod på vannkraft har lenge gitt oss ren og fornybar strøm. Strømmen kommer ikke fra kull eller gass, slik den gjør i alle andre land. Forskere ved Universitetet i Oslo har nylig påvist at vår vannkraft, blant annet kombinert med fortsatt energieffektivisering, vil gi oss et betydelig kraftoverskudd frem mot 2030. Det er altså ikke vår kraftsektor som er utfordringen, men derimot de sektorer som forbruker fossil energi, særlig transportsektoren. Norsk, naturødeleggende vindkraft gir intet bidrag til å løse disse utfordringene. Det er kjernen i debatten!

            At den heller ikke bidrar til europeiske løsninger, er et faktum. For dem som ønsker å gjøre Norge til et grønt batteri for Europa, er ikke norsk vindkraft svaret, men eksport av vannkraft. At det forutsetter en gigantisk kabelutbygging til mange titalls milliarder kroner, og at effekten på klimaet er høyst tvilsom, er en annen sak. Den ser ikke ut til å oppta Zero, som fortsetter sin dogmatiske vindkraftkampanje – til glede for utbyggerbransjen og til fortvilelse for stadig flere mennesker og lokalmiljøer i dette landet.

            Vi anser med dette debatten for avsluttet.