20. apr, 2014

Svarskrift til Delta-rapport 2011: ”Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller”

stilhed.eu

Kritikpunkter af “Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter”

"Efter gennemlæsning af den nyudgivne rapport AV1017/11 ”Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter” ønsker ”Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller” at bidrage til det samlede vidensbillede med en række saglige og kritiske kommentarer.

Vi mener ikke, at den eksisterende sundhedsfaglige viden på området er blevet fremlagt objektivt og redeligt. Rrapportens resumé og konklusion viser ikke et retvisende billede af de negative helbredseffekter, som vindmøllestøj vil påføre naboer til industrielle kæmpevindmøller."