20. apr, 2014

Bjørn Lomborg: Wind power is the path to poverty

stopthesethings.com

Fornybar energi, som vindkraft, vil løfte folk ut av fattigdom, sies det. Myte eller sannhet?