18. apr, 2014

Helse- miljø og sikkerhetsarbeid ved landbaserte vindkraftanlegg må skjerpes.

 

 

Helse- miljø og sikkerhetsarbeid ved landbaserte vindkraftanlegg må skjerpes fram mot 2020.

 

 

 

I tilknytning til NVEs Vindkraftseminar, 3. juni 2014, arrangerer Energi Norge miniseminaret «Sikker arbeidshverdag i vindkraftanlegg». Lansering av «Oppdatert veileder juni 2014: HMS ved landbaserte vindkraftanlegg» - en oppdatert veileder for helse- miljø og sikkerhetsarbeid ved landbaserte vindkraftanlegg. Energi Norge har gjennomført arbeidet med oppdateringen.

 

Bekymringsverdige tall for arbeidsrelaterte ulykker og skader for kraftnæringen

 

«Helse, miljø og sikkerhet skal og må tas på alvor i kraftnæringen. HMS-arbeid må sees på som en kontinuerlig forbedringsprosess, og det må skapes større bevissthet om ulike HMS-utfordringer. Med økt aktivitet innen planlegging og utbygging av vindkraft i Norge, ser vi et økende behov for å rette fokus mot sikkerhet», skriver Energi Norge.

 

I motsetning til olje-, industri og byggenæringen, som kan vise til en positiv reduksjon av arbeidsrelaterte ulykker/skader med opptil 64 % i perioden 2002 – 2012 (med og uten fravær), har arbeidsrelaterte ulykker ligget høyt og stabilt i tilsvarende periode for kraftnæringen. Bekymringsverdige tall med tanke på den økende byggeaktiviteten som forventes fram mot 2020. Hvis denne trenden ikke endrer seg drastisk, vil risikoen for økning av arbeidsrelaterte ulykker og skader forbli høy.

 

NVEs Vindkraftseminar er i 2014 lagt til Union Scene, Drammen.

  

Illustrasjon og kilde: Statnett

Tallene for skader hos Statnett er fra 2013. 2012 for de andre selskapene.

 

  • H1-verdien viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.
  • Hyppigheten av hendelser defineres som antall arbeidsulykker per 1.000.000 arbeidede timer.
  • Fraværet beregnes i utgangspunktet fra dagen etter skaden. Dersom dagen etter skaden benyttes til å oppsøke lege eller foreta enkel behandling uten sykemelding/egenmelding, regnes skaden ikke som skade med fravær.