18. apr, 2014

Dublinmarsjen - 7000 vindkraftmotstandere mobiliserte 15. april

www.irishtimes.com

"Vi är här idag för att tala om för regeringen att vi tänker inte stå stilla och se på när de fördärvar vår natur med vindkraftverkens rotorblad. Vi vill att energipolitiken ses över igen. Politikerna behöver vakna upp och börja lyssna på oss.

Vi har inga problem med grön energi, men detta är stora industrier som placeras alldeles för nära där vi bor. Det finns många skäl för att inte bygga vindkraft: hälsa, landskapet, fastighetspriser, markanvändning. Man förhindrar ingen miljöförstöring med vindkraft. Det finns alternativ."