15. apr, 2014

Vi står ikke alene i kampen! "Förnuftkraft" mobiliserer.

 

 

«Fornuftkraft» er i gang med å samle Tysklands lokale motstand mot utbygging av vindkraftverk i sårbare naturområder.

Nyheter 27. mars 2014, NyTeknikk:

"Rörelse mot vindkraft växer i Tyskland. Nu samlar sig motståndare till de generösa byggvillkoren för vindkraft i Tyskland i rörelsen "förnuftkraft".

 

 

 

"Förnuftkraft" är en rörelse som samlar det lokalt spridda motstånd som finns i Tyskland mot att vindkraftverk byggs i naturkänsliga områden, utan att lokalbefolkning eller naturskyddsintressen får komma till tals. Man vänder sig särskilt mot den s k paragraf 35 i bygglagen, som gör vindkraftanläggningar till privilegierade byggprojekt.

Enligt tidningen die Welt har 343 lokala motståndsgrupper anslutit sig till rörelsen "förnuftkraft". Enligt Nicolai Ziegler vid "förnuftkraft" finns i Tyskland i dag 500 lokalgrupper som vänder sig mot hur vindkraften tillåts byggas ut i landet. Man försöker nu samla 50000 namnunderskrifter för att kunna lämna en petition till den tyska förbundsriksdagen den 3 april där man vill att byggprivilegiet för vindkraftanläggningar avskaffas.

"På orter där man knappt får bygga en korvkiosk är det tillåtet att resa 200 meter höga vindkraftanläggningar" är en formulering på "förnuftkrafts" webbsida. Initiativet vänder sig inte mot den tyska energiomställningen "Energiewende" som sådan, utan sättet som de alternativa energikällorna införs i landet. Att man nu försöker samla sig till en nationell rörelse beror på att flera lokala protestaktioner har varit verkningslösa. Detta har gradvis retat upp mängder av tyska medborgare."

http://www.vernunftkraft.de/